(312) 341 86 48

İspari

İspari

SPARİ İSPAROZ (Diplodus annıüaris) Sparidae ailesinden karagöz balığının bir yakın akrabası ispari. İsparoz, isparya ve tabii ki ispari isimleri ile tanınır. Vücudu yanlardan basık, elips şekillidir. Vücudunda ve solungaç kapaklarında iri pulları vardır. Rengi sırtta hafif esmerce, vücudu gümüşi beyazdır, bazılarında 5-6 adet enine koyu bant bulunur. Karın yüzgeci sarı renktedir, kuyruk bileğinde bulunan siyah benek balığı tanıtıcı biz özelliktir. Kuyruk yüzgecinin ucu bazılarında şerit halinde siyahtır. Kafa küçük, gözler normaldir. Ağzı küçük ve kuvvetlidir. Diğer özellikleri de akrabası karagöze benzer. Herşey yiyicidir yine de daha çok kurtlar, küçük kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıkları tercih eder. Göçmen balıklardan sayılsa da büyük göçler yapmaz; sadece Marmara denizindeki bazı sürüler Mayıs ayında Karadeniz’e çıkar havalar soğumaya başlayınca da Eylül gibi Marmara’ya geri dönerler. Üremeleri Mart sonundan Ağustos sonuna kadar sürse de büyük kısmı Haziran sonuna kadar yumurtasını döker. Yumurta dökümü yumurtalar açık sulara serpilerek yapılır. Potansiyel hermafrodit balıklardandır, cinsiyet değiştirir. Denizlerimizde yakalananları ortalama 12-16 santimdir. En fazla 20 santim boya kadar ulaşabilirler okyanus kıyılarında rastlanan daha irileri ise 24 santime kadar büyüyebilir. İrilerinin eti lezzetlidir yağlı ve gevrek olur ama eti az ve kılçıklı olduğundan küçükleri aynı lezzeti vermez.

Yurdumuzdaki tüm denizlerde bulunur. Yazları kıyılara sokulur kışları 90-100 metre derinlere çekilir. Genelde karagözlerin bulunduğu yerlerde ispari bulmak da mümkündür. Kayalık diplerde az bulunur kumluk, yosun kaplı kırmalık yerleri daha çok sever.
İspari avı hafif köstekli sarkıtma türünden olan karagöz takımları ile yapılır. Özel olarak avına çıkılan balık değildir. Karagöz, lidaki gibi balıklar amaçlanırken ispari de rastgele oltaya çıkar. Bu nedenle özel takım donatılmaz. Bununla birlikte eğer yeni başlayanlar tarafından özellikle ispari hedeflenirse, olta 035-040 beden 030 köstekler 020-025 iğneler 6-8 numara sinek iğne olmalıdır. Çeneleri kuvvetli olduğundan ince telli iğne kullanmamaya dikkat edilmelidir. Köstek boyları 12-15 santim, köstek araları köstek boyu kadar olursa yeterlidir. İskandil derinliğe göre 80-100 gram civarındadır. Yemleri başta midye içi, sülünez olmak üzere karagöz avında kullanılan diğer yemlerdir.
Oltacılık dışında ispari nadiren de olsa uzatma ve fanyalı ağlarla da yakalanabilir.
Sayıca fazla olmadığından ve çok avlanmadığından ekonomik değeri yoktur denebilir. Eti lezzetli sayılır.

5 120
© Saroz Su Ürünleri. 2017 tüm hakları saklıdır.
Pin
Öz Ankara Toptancılar Sitesi Macun Mahallesi Batı Bulvarı 2/135 Yenimahalle / ANKARA
(312) 341 86 48
info@sarozsuurunleri.com
FacebookTwitterGoogle +Linkedin
<
Nano Medya